Luận Văn Tốt Nghiệp Pháp Luật Về Hoạt Động Huy Động Vốn Của Ngân Hàng Thương Mại - Thực Trạng Tại Ngân Hàng Đông Á

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Thương Mại' started by quanh.bv, Oct 11, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Pháp Luật Về Hoạt Động Huy Động Vốn Của Ngân Hàng Thương Mại - Thực Trạng Tại Ngân Hàng Đông Á, Chi Nhánh Kiên Giang
  Sau hơn 20 năm từ Đại hội Đảng lần thứ VI (tháng 12 năm 1986), Nhà nước ta đã quyết định thực hiện chính sách đổi mới, chuyển từ cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại. Chính sự thay đổi kịp thời này đã mang đến cho nền kinh tế nước ta nhiều cơ hội, nhưng song song đó là những thách thức cho cả nền kinh tế nước nhà. Bởi lẽ, muốn tăng trưởng nền kinh tế thì một trong những yếu tố quan trọng cần phải có là vốn. Nguồn vốn sẽ giúp các doanh nghiệp trang bị máy móc công nghệ hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng các thành tựu công nghệ mới…
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Luật thương mại
  • Giáo viên hướng dẫn: Ths. Lê Huỳnh Phương Chinh
  • Tác giả: Võ Thị Bảo Trâm
  • Số trang: 84
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2011
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1tXWYyvx69L_EkEgT4dUgLa3elISIGbU6
   

Share This Page