Luận Án Tiến Sĩ Pháp Luật Về Hợp Đồng Thiết Kế, Cung Cấp Thiết Bị Công Nghệ Và Thi Công Xây Dựng Công Trình (EPC)

Discussion in 'Chuyên Ngành Pháp Luật Kinh Tế Việt Nam' started by quanh.bv, Jul 10, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Pháp Luật Về Hợp Đồng Thiết Kế, Cung Cấp Thiết Bị Công Nghệ Và Thi Công Xây Dựng Công Trình (EPC) Ở Việt Nam
  Thứ nhất, Luận án đã hệ thống, bổ sung và làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC), đặc biệt lý giải những đặc điểm của hợp đồng EPC dẫn đến yêu cầu điều chỉnh pháp luật đối với quan hệ hợp đồng này. Đồng thời, Luận án đã xây dựng hệ thống lý luận pháp luật về hợp đồng EPC, bao gồm khái niệm; các yếu tố ảnh hưởng; nguồn và cấu trúc của pháp luật về hợp đồng EPC.
  • Luận án tiến sĩ Luật học
  • Chuyên ngành Luật kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Ngọc Dũng PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh
  • Tác giả: Đặng Hoàng Mai
  • Số trang: 201
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Luật Hà Nội 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=37711
  https://drive.google.com/uc?id=1Ki5y9xCvhwFVrEO0Du2F7BR-1-mScH67
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page