Luận Văn Thạc Sĩ Pháp Luật Về Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Từ Thực Tiễn Tại Tỉnh Ninh Thuận

Discussion in 'Chuyên Ngành Pháp Luật Kinh Tế Việt Nam' started by nhandanglv123, Jun 8, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Pháp Luật Về Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Từ Thực Tiễn Tại Tỉnh Ninh Thuận
  Trong xu thế hội nhập quốc tế và hợp tác giữa các quốc gia, việc công dân các nước di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác để tham quan du lịch, lao động, học tập, nghiên cứu thị trường, đầu tư kinh tế... là một hoạt động bình thường và mang tính tất yếu. Để tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động xuất nhập cảnh, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp lý để điều chỉnh hoạt động này. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật đã và đang bộc lộ những hạn chế nhất định. Chính vì vậy, tôi đã lựa chọn vấn đề “Pháp luật về quản lý xuất nhập cảnh từ thực tiễn tại tỉnh Ninh Thuận” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Luật kinh tế. Mục tiêu của tác giả là muốn phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về pháp luật quản lý xuất nhập cảnh. Qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Ninh Thuận, đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về quản lý xuất nhập cảnh.
  • Luận văn thạc sĩ Luật học
  • Chuyên ngành Luật kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Vân Long
  • Tác giả: Tô Bích Ngọc
  • Số trang: 110
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2019
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=12ibqhbuyrsl9OA3bmYRdWP-uBcrg9Igm
   

Share This Page