Luận Án Tiến Sĩ Pháp Luật Về Thu Hồi Đất Nông Nghiệp Để Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Ở Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Pháp Luật Kinh Tế Việt Nam' started by quanh.bv, Jul 10, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hiện tại chưa có công trình nghiên cứu hoàn chỉnh nào về “Pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của Luận án như sau:
  - Hệ thống hóa, bổ sung, phát triển và làm sâu sắc hơn cơ sở lý luận về thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội và pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.
  - Làm rõ khái niệm, đặc điểm của thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội; tính tất yếu khách quan của việc thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội; hậu quả của việc thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội và trách nhiệm của nhà nước; ý nghĩa của việc Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội; các yếu tố tác động đến việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội; phân biệt được thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội với thu hồi đất nông nghiệp vì mục đích kinh doanh của nhà đầu tư.
  • Luận án tiến sĩ Luật học
  • Chuyên ngành Luật kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên, TS. Nguyễn Văn Tuyến
  • Tác giả: Nguyễn Văn Đông
  • Số trang: 174
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Luật - Đại học Huế 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=37554
  https://drive.google.com/uc?id=1ai8XDe7fR_355S_wsgAa2LQwUCDvmUNm
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page