Luận Án Tiến Sĩ Pháp Luật Về Xác Định Giá Trị Doanh Nghiệp Trong Hoạt Động Tái Cơ Cấu Các Tổ Chức Tín Dụng

Discussion in 'Chuyên Ngành Pháp Luật Kinh Tế Việt Nam' started by quanh.bv, Sep 1, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-9-1_0-24-51.png
  Pháp Luật Về Xác Định Giá Trị Doanh Nghiệp Trong Hoạt Động Tái Cơ Cấu Các Tổ Chức Tín Dụng Ở Việt Nam
  Luận án có những đóng góp mới sau đây về phương diện lý luận:
  Thứ nhất, Luận án phân tích vấn đề lý luận về xác định giá trị doanh nghiệp trong hoạt động tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, từ đó chỉ ra rằng, việc xác định giá trị doanh nghiệp là tổ chức tín dụng có điểm khác biệt so với xác định giá trị doanh nghiệp thông thường. Khi xác định giá trị tổ chức tín dụng cần nhận diện: (i) Sự đa dạng về cơ cấu tài sản vô hình có thể ảnh hưởng lớn đến giá trị tổ chức tín dụng; (ii) Sự đặc biệt khi xác định giá trị nợ vay; (iii) Vị trí, vai trò của khoản cho vay trên tổng tài sản có của tổ chức tín dụng và (iv) Sự ảnh hưởng của các quy định pháp luật tới việc xác định giá trị tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó, hoạt động tái cơ cấu các tổ chức tín dụng cũng có điểm khác biệt so với tái cơ cấu doanh nghiệp thông thường, xuất phát từ vị trí, vai trò của tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế. Với sự đa dạng của các hình thức tái cơ cấu tổ chức tín dụng, việc xác định giá trị doanh nghiệp trong từng hình thức tái cơ cấu có khác nhau.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Luật Kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Yến
  • Số trang: 219
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Luật Hà Nội 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=40263
  https://drive.google.com/file/d/1svCVA75gAWAxFh-atR4jfK4CpfOb6x_v
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page