Luận Án Tiến Sĩ Phát Hiện Và Phòng Chống Một Số Dạng Tấn Công Từ Chối Dịch Vụ Phân Tán

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Phần Mềm' started by quanh.bv, Apr 26, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  1. Đề xuất phương pháp mới trong việc phát hiện và loại bỏ các gói tin giả mạo trong tấn công TCP SYN Flood (tấn công tràn ngập gói tin TCP SYN)..
  2. Đề xuất mô hình khung phòng chống tấn công DDoS-Web , có tính mở, cho phép kết hợp nhiều tiêu chí phát hiện để làm tăng hiệu quả, mức độ chính xác trong việc phát hiện và phòng chống tấn công.
  3. Xây dựng 02 tiêu chí phát hiện nhanh cho phép loại bỏ tức thời các nguồn gửi yêu cầu khả nghi tấn công và xác minh các nguồn gửi yêu cầu bình thường trong tấn công DDoS-Web. Các thuật toán đề xuất trên cơ sở sử dụng các tiêu chí này cho phép sử dụng tức thời vào chống tấn công (không cần thời gian chuẩn bị, huấn luyện dữ liệu), xử lý lọc bỏ nhanh và cần ít tài nguyên lưu trữ.
  4. Xây dựng hệ thống mô phỏng và dữ liệu phục vụ kiểm thử cho hai dạng tấn công có đặc trưng riêng là TCP SYN Flood và tấn công DDoS-Web trên môi trường ảo hóa.
  • Luận án tiến sĩ tin học
  • Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Khanh Văn, PGS.TS. Nguyễn Linh Giang
  • Tác giả: Trần Mạnh Thắng
  • Số trang: 124
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.3&view=33014
   

Share This Page