Luận Văn Tốt Nghiệp Phát Huy Giá Trị Tài Liệu Lưu Trữ Dưới Hình Thức Xuất Bản Ấn Phẩm Tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia III

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Dec 8, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  upload_2021-12-8_10-12-44.png
  Phát Huy Giá Trị Tài Liệu Lưu Trữ Dưới Hình Thức Xuất Bản Ấn Phẩm Tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia III
  Tài liệu lưu trữ chứa đựng nguồn thông tin quý giá của dân tộc, có giá trị quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Ngay từ những năm 1946 khi đất nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách thì trong thời điểm này Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Thông đạt số 1C/VP về việc yêu cầu giữ gìn và cấm tiêu hủy công văn, hồ sơ của chế độ khác. Trong Thông đạt, tài liệu lưu trữ được khẳng định hơn nữa vai trò cũng như ý nghĩa của mình đối với đất nước. Đến nay, tài liệu lưu trữ vẫn luôn được coi là di sản của dân tộc và là tài sản đặc biệt của quốc gia.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Việt Hà
  • Tác giả: Nguyễn Thị Kim Anh
  • Số trang: 67
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Nội Vụ Hà Nội 2020
  Link Download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/2808
  https://nitro.download/view/3BF4D72FDB83F0B
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page