Luận Văn Thạc Sĩ Phát Huy Nhân Tố Con Người Trong Lực Lượng Sản Xuất Ở Tỉnh Thái Nguyên Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Feb 17, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-2-17_22-53-53.png
  Luận văn làm rõ một số vấn đề lí luận về nhân tố con người và phát huy nhân tố con người trong lực lượng sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng phát huy nhân tố con người trong lực lượng sản xuất ở tỉnh Thái Nguyên. Đề xuất phương hướng và một số nhóm giải pháp cơ bản nhằm phát huy nhân tố con người trong lực lượng sản xuất ở tỉnh Thái Nguyên.
  • Luận văn thạc sĩ Chính trị
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Hải Minh
  • Tác giả: Dương Thị Quyên
  • Số trang: 99
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2015
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2359
  https://drive.google.com/uc?id=1r33MGeJPcSLVhpdLpC_uo7aXB8Qe906L
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page