Luận Văn Thạc Sĩ Phát Huy Nhân Tố Con Người Trong Phát Triển Kinh Của Tỉnh Vĩnh Phúc Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Feb 18, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-2-18_13-21-29.png
  Con người được coi là yếu tố quan trọng, quyết định các nguồn lực khác. Sự thừa nhận vai trò quan trọng và quyết định của nhân tố con người trong phát triển kinh tế vừa mang ý nghĩa bước ngoặt của tư duy nhân loại, vừa mở ra một triển vọng mới cho tất cả các nước. Đối với triết học, con người là đối tượng nghiên cứu của mọi trào lưu triết học. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của nhân tố con người trong phát triển kinh tế, trong thời gian qua nhiều tỉnh trên cả nước rất chú trọng nghiên cứu vấn đề nhân tố con người, phát huy nhân tố con người. Để phát triển kinh tế của một đất nước trong thời đại ngày nay, nhất là trong xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển nhảy vọt của khoa học, kỹ thuật và công nghệ, phát triển kinh tế của mỗi nước đang tùy thuộc vào những bí quyết về đạo tạo, bồi dưỡng, khai thác, sử dụng và phát huy tối đa nhân tố con người.
  • Luận văn thạc sĩ Chính trị
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thanh Giang
  • Tác giả: Võ Thị Vân Anh
  • Số trang: 110
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2020
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8407
  https://drive.google.com/uc?id=1LXlLNvH4Ocv9SbjsaZFDmrGSvpIdt38V
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page