Luận Văn Tốt Nghiệp Phát Huy Tính Tích Cực Xã Hội Của Đội Ngũ Cán Bộ Ở Tỉnh Trà Vinh Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Giáo Dục Công Dân' started by quanh.bv, Sep 8, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong bối cảnh nước ta ngày càng hội nhập toàn diện và sâu sắc vào cộng đồng quốc tế, cũng như xu thế phát triển tất yếu của kinh tế tri thức đang trở thành hiện thực, thì vấn đề phát huy tính tích cực xã hội của đội ngũ cán bộ và nhân tố con người của đội ngũ cán bộ ở tỉnh Trà Vinh ngày càng trở thành một mắt khâu cực kỳ quan trọng. Trong hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII khẳng định: "Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng gắn liền với vận mệnh của Đảng"[1;66], cũng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Do đó, xây dựng đội ngũ cán bộ và nhân tố con người của đội ngũ cán bộ để phát huy tính tích cực xã hội luôn là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Giáo dục công dân
  • Giáo viên hướng dẫn: Trần Thị Tuyết Hà
  • Tác giả: Phan Hữu Tài
  • Số trang: 62
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2011
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1p0rCV7o51bcI7gVdyqGoJMf1BSKGMGKv
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page