Luận Văn Thạc Sĩ Phát Huy Tư Tưởng Yêu Nước Phan Bội Châu Trong Giới Trẻ Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Việt Nam Học' started by nhandanglv123, Aug 12, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Phát Huy Tư Tưởng Yêu Nước Phan Bội Châu Trong Giới Trẻ Hiện Nay
  Phan Bội Châu (1867 - 1940) và tư tưởng yêu nước của ông có vị trí, vai trò quan trọng trong khẳng định giá trị, ý nghĩa và phát triển chủ nghĩa yêu nước của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới; là sự hội tụ, kết tinh, phản ánh khát vọng hòa bình, tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất, dám đứng lên đánh đuổi quân xâm lược; bảo vệ tổ tiên, giống nòi, núi sông, bờ cõi Việt Nam trước họa ngoại bang xâm lược đất nước cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Tên tuổi, thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng yêu nước và những cống hiến to lớn của Phan Bội Châu đối với dân tộc Việt Nam còn sống mãi; không chỉ ghi trong sử sách mà còn khắc sâu trong tâm thức của hàng triệu người dân Việt Nam yêu nước, được gìn giữ, lưu truyền qua các thế hệ. Phan Bội Châu là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu học tập, trau dồi ý chí phấn đấu vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Tư tưởng yêu nước Phan Bội Châu đã được tiếp thu, kế thừa và phát triển trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Việt Nam học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Thị Lan
  • Tác giả: Nguyễn Bá Duy
  • Số trang: 110
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63397
   

Share This Page