Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Bền Vững Du Lịch Sinh Thái Tại Khu Dự Trữ Sinh Quyển Quần Đảo Cát Bà, Thành Phố Hải Phòng

Discussion in 'Chuyên Ngành Phát Triển Bền Vững' started by quanh.bv, Nov 29, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Well-Known Member

  [​IMG]
  Tại cuộc họp toàn thể lần thứ 81 ngày 22/12/2015, Liên Hợp Quốc đã công bố năm 2017 là “Năm quốc tế về Du lịch bền vững để phát triển”. Quyết định này công nhận vai trò quan trọng của du lịch bền vững như một công cụ hữu hiệu nhằm xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống và trao quyền kinh tế cho phụ nữ và thanh thiếu niên, đóng góp vào sự nghiệp phát triển bền vững, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Trên tinh thần đó, Công ước Đa dạng sinh học đã lựa chọn chủ đề “Đa dạng sinh học và Du lịch bền vững” cho Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 2017, nhằm tạo cơ hội nâng cao nhận thức và hành động đối với những đóng góp quan trọng của du lịch bền vững cho sự phát triển kinh tế, bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học đối với cộng đồng
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Phát triển bền vững
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Võ Thanh Sơn
  • Tác giả: Phạm Thị Bích Thủy
  • Số trang: 105
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện khoa học xã hội 2018
  Link Download
  http://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=16946
   
  Last edited: Dec 3, 2018

Share This Page