Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Các Hình Thức Hoạt Động Xúc Tiến Thương Mại Thị Trường Nội Địa Tại Sở Công Thương

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by nhandanglv123, Jul 14, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Phát Triển Các Hình Thức Hoạt Động Xúc Tiến Thương Mại Thị Trường Nội Địa Tại Sở Công Thương Tỉnh Quảng Bình
  Quảng Bình là tỉnh có nhiều tiềm năng, thế mạnh, cơ hội lớn để phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Trong những năm qua, kinh tế Quảng Bình đã đạt được những thành tựu nổi bật, có bước phát triển mạnh mẽ, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, ổn định, từng bước tạo lập các yếu tố đảm bảo phát triển bền vững, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân 5 năm (2011-2015) đạt 6,5 %; Công nghiệp từng bước phát triển, giữ vai trò là ngành kinh tế trọng điểm, tốc độ tăng bình quân mỗi năm giai đoạn 2010- 2015 là 9,9%. Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn có bước phát triển, giá trị sản xuất tăng bình quân 9,1%/năm. Hoạt động thương mại nội địa phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng bình quân 15,6%/năm. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân giai đoạn 2010-2015 tăng 7,5% năm. Mạng lưới dịch vụ, thương mại, hệ thống phân phối hàng hóa ngày càng mở rộng phục vụ tốt hơn cho nhu cầu tiêu dùng. Hàng hóa, dịch vụ phong phú, đa dạng, chất lượng ngày càng được nâng lên.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Phát
  • Tác giả: Hoàng Thị Hải Vinh
  • Số trang: 118
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học kinh tế Huế 2018
  Link Download
  http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/DHKTHue_123456789/5672
   

Share This Page