Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Ninh Theo Hướng Bền Vững

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Apr 26, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Ninh Theo Hướng Bền Vững
  Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 12-1986) đã đưa ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đặc biệt là đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế. Sau hơn 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới, chúng ta đã và đang xây dựng một nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN theo hướng mở cửa và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Ngay từ những năm đầu đổi mới, Đảng ta đã có chủ trương đúng đắn đó là xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế như các nước phát triển đã làm để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam lâu dài, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ ở một đất nước còn nghèo nàn lạc hậu như Việt Nam.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn
  • Tác giả: Đỗ Minh Tuấn
  • Số trang: 129
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2013
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...inh-quang-ninh-theo-huong-ben-vung-41021.html

   

Share This Page