Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Các Khu Đô Thị Mới Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Theo Hướng Bền Vững

Discussion in 'Chuyên Ngành Quy Hoạch Vùng Và Đô Thị' started by quanh.bv, Jul 8, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Phát Triển Các Khu Đô Thị Mới Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Theo Hướng Bền Vững
  Hệ thống hóa hệ thống tiêu chí phát triển đô thị bền vững; làm cơ sở, công cụ hỗ trợ quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững
  Đánh giá,làm rõ thực trạng phát triển các khu đô thị mới tại Tp.HCM. Nhìn nhận khu đô thị mới với vai trò, tính chất, chức năng, và mối tương quan trong cấu trúc đô thị Tp.HCM.
  Tổng hợp những lý luận, mô hình, nguyên tắc, các xu hướng,… về phát triển đô thị, các khu đô thị theo hướng phát triển bền vững.
  Đề xuất phát triển các khu đô thị mới trong cấu trúctổng thể đô thị Tp.HCM dựa trên định hướng phát triển.
  Xây dựng các nguyên tắc, giải pháp quy hoạch khu đô thị mới hướng đến phát triển bền vững.
  Đề xuất xây dựng khung tiêu chí đánh giá mức độ bền vững KĐTM.
  • Luận án tiến sĩ Quy hoạch vùng và đô thị,
  • Chuyên ngành Quy hoạch vùng và đô thị
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.KTS. Nguyễn Trọng Hòa
  • Tác giả: Phạm Ngoc Tuấn
  • Số trang: 163
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh 2015
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=24841

   

Share This Page