Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Ngành Cơ Khí Chế Tạo Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Dương Đến Năm 2020

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Chính Trị' started by nhandanglv123, Apr 8, 2021 at 11:09 AM.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Ngành Cơ Khí Chế Tạo Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Dương Đến Năm 2020 Trong Quá Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế
  Bình Dương thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm trong vùng tứ giác kinh tế trọng điểm phía Nam, là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, phát triển công nghiệp năng động của cả nước. Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao, GDP tăng bình quân khoảng 14%/năm. Cơ cấu công nghiệp chiếm tỷ trọng cao, đến cuối năm 2013, tỷ lệ công nghiệp chiếm 61,5% trong cơ cấu GDP của tỉnh. Tuy nhiên, để phát triển bền vững cần xây dựng một nền công nghiệp dựa trên nền tảng là các ngành CNHT hiện đại về công nghệ và phải tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, nhất là trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và sự cạnh tranh trong khu vực ngày càng gay gắt. Đứng trước những thách thức đó, phát triển CNHT được coi là một giải pháp chiến lược ưu tiên hàng đầu. Phát triển CNHT cũng gi p doanh nghiệp không nhất thiết phải đầu tư vào sản xuất từ A đến Z mà vẫn có thể tổ chức sản xuất các sản phẩm công nghiệp có chất lượng cao cũng như tạo điều kiện thuận lợi để thu h t đầu tư nước ngoài.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế chính trị
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Sáng
  • Tác giả: Phạm Văn Dũng
  • Số trang: 115
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2015
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1FgVipFHVoyR0BovvPlHfaAUi-Mj8wOEc
   

Share This Page