Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trong Lĩnh Vực Điện Tử Tại Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by nhandang123, Jun 5, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trong Lĩnh Vực Điện Tử Tại Việt Nam Hiện Nay
  Trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng Khoa học-công nghệ và quá trình toàn cầu hóa kinh tế mở rộng như hiện nay, các nền kinh tế quốc gia, khu vực đang có xu hướng hợp nhất và trở thành một bộ phận quan trọng trong mạng lưới hợp tác phân công lao động toàn cầu. Trình độ phân công lao động quốc tế và phân chia, chuyên môn hóa quá trình sản xuất đã đạt đến mức cao. Các sản phẩm công nghiệp hầu hết không còn được sản xuất toàn vẹn tại một không gian vào cùng một thời gian mà được phân chia thành các công đoạn khác nhau ở nhiều vùng miền châu lục khác nhau. Khái niệm Công nghiệp phụ trợ (CNPT) hay còn được gọi là Công nghiệp hỗ trợ đã ra đời với nội dung cơ bản là chuyên môn hóa sâu sắc các công đoạn trong quá trình sản xuất, đóng vai trò quan trọng thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất trong việc phát triển kinh tế cũng như tham gia chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu.
  • Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Lan Hương
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh
  • Số trang: 110
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2015
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1059764&sp=T&sp=4&suite=def
   

Share This Page