Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Dịch Vụ Gia Tăng Trên Nền Tảng Truyền Hình Di Động

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 1, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Phát Triển Dịch Vụ Gia Tăng Trên Nền Tảng Truyền Hình Di Động
  Tìm hiểu dữ liệu đa phương tiện, luồng dữ liệu, các công nghệ cho truyền hình di động bao gồm truyền hình di động trên nền 3G, truyền hình số cho các thiết bị cầm tay, truyền hình quảng bá đa phương tiện. Đồng thời cũng giới thiệu công nghệ luồng dữ liệu và các phương thức truyền quảng bá hay truyền đơn tuyến. Tìm hiểu về giải pháp truyền dữ liệu bằng cách sử dụng sơ đồ các điểm tham chiếu và thực thể, biểu đồ luồng thông báo cho từng hoạt động chính trong mô hình. Mô tả các yêu cầu và đặc tả cho các dịch vụ gia tăng trên nền tảng truyền hình di động. Đưa ra các thành phần chính để xây dựng nền tảng cho dịch vụ truyền hình di động. Đưa ra các vấn đề khi phát triển các dịch vụ gia tăng trên nền tảng truyền hình di động và một số loại hình dịch vụ di động đã và có thể triển khai.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đỗ Trung Tuấn
  • Tác giả: Hoàng Thế Hùng
  • Số trang: 93
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội 2009
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1002820
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2017

Share This Page