Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Doanh Nghiệp Công Nghiệp Thành Phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, May 21, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách ưu đãi nhằm phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề. Chính vì vậy, kể từ khi nước ta tiến hành đổi mới năm 1986 đến nay, số lượng và quy mô các doanh nghiệp trên cả nước ngày càng tăng, trong đó nhóm doanh nghiệp công nghiệp đang đóng góp một vị trí quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Có thể khẳng định rằng việc phát triển nhóm ngành này đang đáp ứng đúng yêu cầu thực tiễn mà nước ta đang xây dựng đó là: phát triển nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa và mục tiêu công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Gấm
  • Tác giả: Nguyễn Đình Thành
  • Số trang: 111
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-thanh-pho-uong-bi-tinh-quang-ninh-58984.html
  https://drive.google.com/uc?id=1JRVsjvK_uBBgJWe77MQ-9nPZshraq85W
   

Share This Page