Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Doanh Nghiệp Thương Mại Nhỏ Và Vừa Trên Địa Bàn Tỉnh Hà Tĩnh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by duhocglobe12, Sep 19, 2018.

 1. duhocglobe12

  duhocglobe12 Member

  [​IMG]
  Luận án đã luận giải rõ hơn một số lý luận cơ bản về phát triển doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa như: khái niệm, xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá, các nội dung phát triển doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa tiếp cận dưới góc độ quản lý kinh tế như: tạo môi trường và điều kiện cho sự ra đời các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa; triển khai các chính sách hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa; cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa... Luận án đã nhận diện các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa như: định hướng chuyển dịch cơ cấu của Chính phủ; điều kiện phát triển kinh tế- xã hội địa phương; trình độ phát triển khoa học công nghệ, kỹ thuật; điều kiện tự nhiên và cơ sở hạ tầng địa phương; trình độ, năng lực của cán bộ quản lý nhà nước…
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS Nguyễn Thị Bích Loan, TS Chu Thị Thuỷ
  • Tác giả: Hoàng Sĩ Nam
  • Số trang: 205
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thương Mại 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=31982
   
  Last edited by a moderator: Sep 22, 2018

Share This Page