Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Đội Ngũ Công Chức Ngành Dự Trữ Nhà Nước Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Công' started by quanh.bv, Jun 19, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-6-19_0-28-0.png
  1. Mục đích nghiên cứu: Xây dựng cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
  2. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận án là phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam đáp ứng được yêu cầu của quá trình phát triển nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.
  • Luận án tiến sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Quản lý công
  • Người hướng dẫn: TS. Lê Như Thanh, PGS.TS. Hoàng Mai,
  • Tác giả: Hoàng Anh Tuấn
  • Số trang: 235
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Hành chính Quốc gia 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=39518
  https://drive.google.com/file/d/1bbcdfp7moGvuALTS6GzYnJ3BnpcmjuYP
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page