Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Du Lịch Bền Vững Ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Dịch Vụ' started by quanh.bv, Aug 22, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Phát Triển Du Lịch Bền Vững Ở Phong Nha - Kẻ Bàng
  Có thể nhận thấy, du lịch là một ngành kinh tế phát triển nhanh và hiện nay là một trong những ngành kinh tế hàng đầu của Thế giới. Đối với nước ta, Đảng và Nhà nước đ+ xác định "du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp quan trọng mang nội dung văn hoá sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và x+ hội hoá cao" (Pháp lệnh Du lịch, 1999) và đề ra mục tiêu "phát triển du lịch thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn" (Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, 2001) và "phát triển du lịch là một hướng chiến lược quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế-x+ hội nhằm góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" (Chỉ thị 46/CT-TW của Ban Bí thư TW Đảng khoá VII, 1994).
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành kinh tế du lịch
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Văn Đính, TS. Nguyễn Văn Lưu
  • Tác giả: Trần Tiến Dũng
  • Số trang: 163
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2007
  Link Download
  https://www.neu.edu.vn/data/CacPhongBan/VienSDH/LA_TranTienDung.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 20, 2017

Share This Page