Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Hệ Thống Làm Việc Cộng Tác Tác Dựa Trên Nền Tảng Mở

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Phần Mềm' started by quanh.bv, Jul 3, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Cộng tác là một nỗ lực chung của nhiều cá nhân hoặc các nhóm làm việc để thực hiện mục đích chung. Làm việc cộng tác cùng nhau giúp con người tạo ra những kết quả lớn lao. Với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, con người đã có thể cộng tác bằng cách trao đổi thông tin qua mạng vượt qua những cản trở về mặt địa lý hay thời gian. Chưa dừng lại ở đó, nghiên cứu về cộng tác trong nhiều thập kỷ đã tạo ra những hệ thống cộng tác giúp cho làm việc cùng nhau càng dễ dàng và tiện lợi hơn. Và tuyệt vời hơn khi những nghiên cứu này đã tạo ra những hệ thống cộng tác cho phép người dùng có thể cùng làm việc trên cùng một tài liệu hay dự án theo thời gian thực. Nghiên cứu các công nghệ áp dụng trong hệ thống làm việc cộng tác sẽ giúp chúng ta tạo ra những hệ thống tương tự, phát triển các công nghệ đó để phù hợp với bài toàn mới trong thực tế.
  • Luận văn thạc sĩ tin học
  • Chuyên ngành kỹ thuật phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Cao Tuấn Dũng
  • Tác giả: Từ Dương Quyết
  • Số trang: 87
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2017
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10538
   

Share This Page