Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Hoạt Động Nghiên Cứu Và Triển Khai Trong Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Ngành Công Nghệ

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Sách Khoa Học Và Công Nghệ' started by nhandang123, Mar 20, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Phát Triển Hoạt Động Nghiên Cứu Và Triển Khai Trong Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Ngành Công Nghệ Thông Tin
  Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động nghiên cứu và triển khai (NC&TK) trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nêu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong khuyến khích doanh nghiệp phát triển hoạt động NC&TK. Khảo sát thực trạng hoạt động NC&TK trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) ngành CNTT ở nước ta, phân tích một số chính sách khuyến khích SME, nhất là SME phần mềm tiến hành hoạt động NC&TK. Xem xét thực trạng hoạt động NC&TK trong SME phần mềm. Từ đó đề xuất một số giải pháp cụ thể về nguồn nhân lực, tài chính, công tác quản lý trong doanh nghiệp, về thông tin thị trường, nhằm thúc đẩy hoạt động NC&TK, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của các SME phần mềm.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Chính sách khoa học và công nghệ
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Hữu Hùng
  • Tác giả: Nguyễn Lan Anh
  • Số trang: 89
  • File PDF-True
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 2008
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1022540
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 16, 2020

Share This Page