Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Khuôn Mặt Nghiêng Trên Ảnh Và Video

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 2, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Phát Triển Khuôn Mặt Nghiêng Trên Ảnh Và Video
  Trình bày về lịch sử phát triển, các vấn đề khó khăn trong bài toán phát hiện khuôn mặt, ứng dụng của bài toán và độ đo đánh giá chất lượng. Tìm hiểu các hướng tiếp cận giải quyết bài toán, đồng thời tóm tắt, sơ lược về các phương pháp nghiên cứu và thành quả đạt được của các nhà nghiên cứu trong bài toán phát hiện khuôn mặt. Đi sâu vào hướng tiếp cận dựa theo thuật toán phân lớp Adaboost. Giới thiệu về các đặc trưng Haar-like của khuôn mặt, cách tính các đặc trưng Haar-like. Tiếp theo là giới thiệu về mô hình “Bộ phân tầng của các lớp” và cách áp dụng vào bài toán phát hiện khuôn mặt thẳng và khuôn mặt nghiêng trên ảnh và video. Xây dựng ứng dụng với các chức năng phát hiện khuôn mặt nghiêng trên ảnh tĩnh và trên camera kết hợp với chức năng phát hiện khuôn mặt thẳng của thư viện OpenCV.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Bùi Thế Duy
  • Tác giả: Đồng Thị Hải Yến
  • Số trang: 75
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội 2011
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1002855
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 30, 2017

Share This Page