Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Kinh Tế Làng Nghề Gắn Với Bảo Vệ Môi Trường Ở Huyện Hoài Đức Thành Phố Hà Nội Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Chính Trị' started by quanh.bv, Jan 15, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-1-15_0-38-29.png
  Triển khai thực hiện Quyết định 24/2009 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu “Mỗi làng một sản phẩm”, hoạt động kinh tế của hơn 5 nghìn làng nghề và làng có nghề của cả nước trong những năm gần đây từng bước phát triển theo hướng bền vững. Nhiều làng nghề không những là nơi lưu giữ, duy trì và phát triển nhiều giá trị văn hóa truyền thống vật thể và phi vật thể, mà còn góp phần tích cực vào sự ổn định và tăng trưởng kinh tế - xã hội, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu kinh tế và xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế thị trường mở cửa, hội nhập, tốc độ đô thị hóa nhanh do đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, hoạt động kinh tế của nhiều làng nghề chưa ổn định, sản phẩm còn kém sức cạnh tranh; nhiều nơi phải thu hẹp sản xuất, người lao động mất việc làm; tình trạng ô nhiễm môi trường đang là vấn đề bức xúc, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển bền vững.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Kinh tế chính trị
  • Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Thúy
  • Tác giả: Đỗ Đức Bảo
  • Số trang: 104
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2017
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4206
  https://drive.google.com/uc?id=1kbySKk4W3og7LzFoYMHu5DgrnHFz-lyk
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page