Luận Văn Tốt Nghiệp Phát Triển Kinh Tế Việt Nam Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng

Discussion in 'Chuyên Ngành Giáo Dục Công Dân' started by quanh.bv, Sep 7, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phát Triển Kinh Tế Việt Nam Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài của cách mạng Việt Nam. Hơn 30 năm bôn ba ở nước ngoài tìm đường cứu nước và 24 năm là lãnh tụ của Đảng và Chủ tịch nước, Người đã dồn hết trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp giải phóng dân tộc cả về chính trị lẫn kinh tế. Những tư tưởng kinh tế của Người là bộ phận quan trọng chứa đựng nội dung thiết thực, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn gắn với lịch sử đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội và vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Giáo dục công dân
  • Giáo viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Thị Kim Chi
  • Tác giả: Lê Thị Liên
  • Số trang: 66
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2010
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1CsNZokR3aAKE-tbRQ2-YB_9KlKQ19xD4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page