Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Mẫu Thiết Kế Phần Mềm Và Ứng Dụng

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 1, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Phát Triển Mẫu Thiết Kế Phần Mềm Và Ứng Dụng
  Một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lượng phần mềm là khả năng tái sử dụng. Thực tế cho thấy mỗi dự án phần mềm là một thực thể phức tạp và duy nhất. Nhưng giữa các thực thể đó ta vẫn tìm thấy sự lặp lại ở một hoặc nhiều điểm. Qua quá trình nghiên cứu, hướng giải quyết cho các vấn đề mang tính chất lặp đi lặp lại khi phát triển các hệ thống phần mềm đã được các chuyên gia đúc kết và nâng lên mức tổng quát. Từ đó hình thành khái niệm mẫu thiết kế. Năm 1995, Erich Gamma và các cộng sự của ông đã công bố cuốn sách “Elements of reusable Object Oriented Software” và đã đánh dấu sự ra đời của thiết kế mẫu. Đây là bước tiến vô cùng quan trọng đối với việc thiết kế phần mềm hướng đối tượng.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đoàn Văn Ban
  • Tác giả: Nghiêm Văn Triệu
  • Số trang: 113
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội 2010
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1002825
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 30, 2017

Share This Page