Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Một Số Kỹ Thuật So Khớp Ứng Dụng Trong Quá Trình Phát Hiện Xâm Nhập Và Giả Mạo Trên Mạng

Discussion in 'Chuyên Ngành Cơ Sở Toán Học Cho Tin Học' started by nhandanglv123, Jul 27, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Phát Triển Một Số Kỹ Thuật So Khớp Ứng Dụng Trong Quá Trình Phát Hiện Xâm Nhập Và Giả Mạo Trên Mạng
  Đề xuất thuật toán so khớp đa mẫu Aho-Corasick ứng dụng phát hiện xâm nhập trái phép. Đề xuất thuật toán so khớp đồ thị dựa trên giải thuật di truyền ứng dụng trong phát hiện Web giả mạo. Đề xuất thuật toán so khớp mới dựa trên biểu đồ cấu trúc sử dụng kỹ thuật tìm kiếm trên danh sách liên kết ứng dụng trong so khớp đa mẫu.
  • Luận án tiến sĩ toán học
  • Chuyên ngành Cơ sở toán cho tin học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Trọng Vĩnh, PGS.TS. Đỗ Trung Tuấn
  • Tác giả: Lê Đăng Nguyên
  • Số trang: 135
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2015
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74898
  https://drive.google.com/uc?id=19PSTN_BVwl5YYb6d6ozZZJcY_KQtkc6J
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page