Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Một Số Mô Hình Dữ Liệu Không - Thời Gian Trong GIS

Discussion in 'Chuyên Ngành Hệ Thống Tính Toán' started by quanh.bv, Sep 30, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Phát Triển Một Số Mô Hình Dữ Liệu Không - Thời Gian Trong GIS
  GIS 3D là một hệ thống có thể mô hình hóa, biểu diễn, quản lý, thao tác, phân tích và hỗ trợ quyết định dựa trên thông tin liên quan đến các hiện tượng 3D [46]. Ứng dụng của GIS 3D là rộng lớn và đa dạng. Các ứng dụng này đem lại nhiều ích lợi khi được biểu diễn trong GIS 3D vì phản ánh trung thực về thế giới thực. Ngoài ra GIS 3D còn hỗ trợ thông tin và giúp con người khai phá thông tin từ dữ liệu được lưu trữ hơn GIS 2D, đặc biệt trong quản lí hạ tầng.
  • Luận án tiến sĩ toán học
  • Chuyên ngành đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Vĩnh Phước
  • Tác giả: Nguyễn Gia Anh Tuấn
  • Số trang: 136
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa học Tự nhiên 2012
  Link Download
  http://tracuu.thuvientphcm.gov.vn:8081/Overview/2881/3331/4/2502/0/0/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page