Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Nguồn Nhân Lực Các Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước Ngành Môi Trường Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by quanh.bv, Apr 16, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phát Triển Nguồn Nhân Lực Các Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước Ngành Môi Trường Việt Nam
  Một là, luận án khái quát hóa và phát triển những vấn đề lý luận liên quan đến phát triển nguồn nhân lực nói chung và phát triển nguồn nhân lực các cơ quan quản lý nhà nước ngành môi trường Việt Nam nói riêng; bổ sung và làm rõ các khái niệm về phát triển nguồn nhân lực, phân tích nội dung phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển, thu hút, đãi ngộ, vai trò và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực các cơ quan quản lý nhà nước ngành môi trường Việt Nam.
  • Luận án tiến sĩ Quản lý công
  • Chuyên ngành Quản lý công
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh, TS. Hoàng Mai
  • Tác giả: Nguyễn Kim Tuyển
  • Số trang: 178
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Hành chính Quốc gia 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=31077
   

Share This Page