Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ngành Kiểm Sát Nhân Dân

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Chính Trị' started by quanh.bv, Sep 22, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-9-22_17-12-16.png
  1. Luận án đã xây dựng, phân tích, làm rõ quan niệm trung tâm, xác định tiêu chí đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực ngành Kiểm sát nhân dân dưới góc độ Kinh tế chính trị; khảo cứu kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực ngành Kiểm sát ở một số nước trên thế giới, rút ra một số bài học mà Việt Nam có thể tham khảo
  2. Luận án đã khảo sát, đánh giá ưu điểm, hạn chế về nguồn nhân lực ngành Kiểm sát nhân dân từ năm 2015 đến 2022; xác định nguyên nhân và chỉ ra những mâu thuẫn cần phải giải quyết từ thực trạng.
  3. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đã phân tích, luận án đề xuất bốn quan điểm và năm giải pháp có tính hệ thống, khả thi, nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành Kiểm sát nhân dân đến năm 2030.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế chính trị
  • Người hướng dẫn: PGS. TS Bùi Ngọc Quỵnh, TS Phạm Anh Tuấn.
  • Tác giả: Nguyễn Khắc Hải
  • Số trang: 195
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng 2023
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=42179
  https://drive.google.com/file/d/1RBUHSbq-wAauqSXkqp16VTP92O2VPhHX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page