Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ngành Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Trong Bối Cảnh Hội Nhập Quốc Tế

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Chính Trị' started by quanh.bv, Aug 4, 2022 at 11:43 PM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-8-4_23-49-12.png
  Nội dung ngắn gọn những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án:
  Thứ nhất: luận án đã tổng hợp các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, liên quan đến phát triển nguồn nhân lực ngành y tế trong hội nhập quốc tế, chỉ ra những khoảng trống trong nghiên cứu, những điểm được tác giả kế thừa và phát triển trong nghiên cứu. Đồng thời, xác định hướng nghiên cứu chính của luận án, đó là phân tích một cách toàn diện, sâu sắc về số lượng, chất lượng, cơ cấu nguồn nhân lực ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong hội nhập quốc tế.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế Chính trị
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, PGS.TS Trần Tiến Khai
  • Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang
  • Số trang: 224
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.39&view=40048
  https://drive.google.com/file/d/1LqVHHI28P3sdfWi6tLFlnIogsgY-w7-2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page