Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Viễn Thông Quảng Bình

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by nhandanglv123, Aug 23, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Viễn Thông Quảng Bình
  Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về doanh nghiệp nhỏ và vừa, vấn đề quản lý nhà nước đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của một số địa phương trong nước. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới góc độ quản lý kinh tế tại Viễn thông Quảng Bình giai đoạn 2011 – 2016. Từ đó rút ra được những thành tích, hạn chế và nguyên nhân tồn tại những hạn chế đó. Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới góc độ quản lý kinh tế tại Viễn thông Quảng Bình đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Lê Văn Chiến
  • Tác giả: Hà Xuân Hùng
  • Số trang: 126
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62413
  https://drive.google.com/uc?id=1cGMyUXL2OnE2Hh2nQsGKuSUz1c3SyV6r
   

Share This Page