Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Phương Pháp Phân Tích Định Lượng Tín Hiệu iEMG Chi Trên Hỗ Trợ Chẩn Đoán Bệnh Lý

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điện Tử' started by quanh.bv, Jun 14, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Phát Triển Phương Pháp Phân Tích Định Lượng Tín Hiệu iEMG Chi Trên Hỗ Trợ Chẩn Đoán Bệnh Lý
  Đối tượng nghiên cứu của luận án là phương pháp phân tích định lượng tín hiệu điện cơ kim (intramuscular EMG - iEMG) thành các thông tin hỗ trợ chẩn đoán bệnh lý. Mục tiêu của luận án là (1) phát triển phương pháp định lượng tín hiệu iEMG chi có hiệu quả tính toán tốt hơn một số phương pháp đã có, (2) đưa ra bộ thông số định lượng đặc trưng cho mỗi bản ghi tín hiệu iEMG và (3) thiệu cách thức sử dụng các thông số định lượng tín hiệu có được để phân loại tín hiệu iEMG theo các nhóm bệnh lý khác nhau có độ tin cậy cao.
  • Luận án tiến sĩ điện tử,
  • Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Văn Khang
  • Tác giả: Phạm Mạnh Hùng
  • 142 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách Khoa Hà Nội 2016
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.12&view=26401

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page