Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Quản Trị Chiến Lược Trong Doanh Nghiệp Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Công Nghiệp' started by quanh.bv, Mar 17, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong quá trình đổi mới, Việt Nam ngày càng tham gia hội nhập một cách sâu sắc và toàn diện vào nền kinh tế khu vực và thế giới, từng bước tham gia vào các tổ chức kinh tế như: ASEAN, AFTA, ASEM, APEC và đã trở thành một thành viên thứ 150 của WTO vào ngày 11/1/ 2007. Là một nước nghèo, trải qua nhiều năm chiến tranh, tuy đã có hơn 20 năm “đổi mới”, nhưng nhìn chung nền kinh tế cơ bản là nông nghiệp lạc hậu và còn chịu ảnh hưởng nặng nề của nền kinh tế tập trung bao cấp
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành kinh tế công nghiệp
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Thanh
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Điện
  • Số trang: 162
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2009
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14819
  https://drive.google.com/uc?id=19wu83RjyoyOqpphHBd2b3tvXIewjDD7-
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page