Phát Triển Sản Phẩm Tài Chính Quản Lý Rủi Ro Tới Phụ Nữ Nghèo Ở Nông Thôn Trong Các Tổ Chức

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Doanh & Quản Lý' started by nhandang123, Jun 16, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Phát Triển Sản Phẩm Tài Chính Quản Lý Rủi Ro Tới Phụ Nữ Nghèo Ở Nông Thôn Trong Các Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Tại Việt Nam
  Khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn về rủi ro và các sản phẩm tài chính quản lý rủi ro cho người có thu nhập thấp. Nghiên cứu thực trạng rủi ro và sản phẩm tài chính quản lý rủi ro tới phụ nữ nghèo ở nông thôn trong các tổ chức tài chính vi mô (TCVM) tại Việt Nam. Đưa ra kết quả thí điểm một số sản phẩm tài chính quản lý rủi ro để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu. Đề xuất giải pháp phát triển những sản phẩm này, tiêu biểu là tiết kiệm, hình thức vốn vay khẩn cấp và bảo hiểm với những loại hình và cách làm phù hợp với hộ nghèo, nhằm phát triển hoạt động TCVM chính thức tại Việt Nam.
  • Luận văn thạc sĩ Kinh doanh và quản lý
  • Chuyên ngành Kinh doanh và quản lý
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Đình Tự
  • Tác giả: Dương Ngọc Linh
  • Số trang: 129
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2006
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1013120&sp=T&sp=4&suite=def
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page