Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Thuật Toán Tự Triển Khai Cho Hệ Thống Đa Robot Giám Sát Môi Trường Không Biết Trước

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điện Tử' started by nhandanglv123, Jul 29, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Phát Triển Thuật Toán Tự Triển Khai Cho Hệ Thống Đa Robot Giám Sát Môi Trường Không Biết Trước
  Trình bầy một phương pháp mới có tên là điều khiển phân tán đa tầng, viết tắt là HDC (Hierarchical Distributed Control), cho duy trì sự toàn vẹn mạng toàn cục của hệ thống đa robot. HDC được ứng dụng để xây dựng chiến lược tự triển khai hệ thống đa robot cho khám phá, theo dõi đa mục tiêu và bao phủ. Nghiên cứu một điều khiển phân tán đa tầng (HDC) cho duy trì sự toàn vẹn của mạng đa robot. Ứng dụng HDC được cho chiến lược tự triển khai cho theo dõi đa mục tiêu, viết tắt là MTT (Multi-Target Tracking), và bao phủ của hệ thống đa robot kết nối mạng trong môi trường không biết trước. Đề xuất thuật toán phát hiện và phân loại biên trong đó sửa lỗi biên được thực hiện bằng thuật toán mới dựa trên tiếp cận hình học.
  • Luận án tiến sĩ điện - điện tử
  • Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Quang Vinh, PGS.TS. Ngô Trung Dũng
  • Tác giả: Phạm Duy Hưng
  • Số trang: 141
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Công nghệ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74281
  https://drive.google.com/uc?id=1uULtaa9Uq6mpBnzxw9l9SCYS2rkhSNO8
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page