Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Tri Thức Khoa Học Và Công Nghệ Trong Quá Trình Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Ở Đà Nẵng

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Jan 1, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-1-1_19-28-55.png
  Phát Triển Tri Thức Khoa Học Và Công Nghệ Trong Quá Trình Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Ở Đà Nẵng Trong Giai Đoạn Hiện Nay
  Lịch sử thế giới hiện đại đã chứng minh rằng, muốn phát triển kinh tế - xã hội thì phải tiến hành công nghiệp hóa. Đó là con đường tất yếu, khách quan của các nước đang phát triển. Với một nước nông nghiệp, lạc hậu như Việt Nam cũng không thể nằm ngoài con đường tất yếu đó, nhất là chúng ta đang phấn đấu đạt đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Nhận thức rõ vai trò của công nghiệp hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội đất nước, từ lâu nay, Đảng ta luôn nhấn mạnh: công nghiệp hóa là nhiệm vụ trung tâm suốt thời kỳ quá độ.
  • Luận văn thạc sĩ triết học
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Hồng Lưu
  • Tác giả: Nguyễn Công Duẩn
  • Số trang: 114
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2013
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/91
  https://drive.google.com/file/d/1ndApO0aj4l5qdtBSJGOkwTHjPtMXKr0b
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page