Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Truyền Hình Đa Giao Diện (Multi-Screen) Tại Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Báo Chí - Truyền Thông' started by quanh.bv, Dec 4, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-12-4_22-9-13.png
  Phát Triển Truyền Hình Đa Giao Diện (Multi-Screen) Tại Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh (Khảo Sát Năm 2017)
  Luận văn trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản trị kinh doanh sản phẩm truyền hình đa giao diện multi-screen của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị kinh doanh sản phẩm này, theo quy trình thống nhất quản lý nội dung, kĩ thuật và kinh tế.
  • Luận văn thạc sĩ Báo chí
  • Chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Quang Diệu
  • Tác giả: Nguyễn Thị Đào Trưng
  • Số trang: 108
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2017
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6154
  https://drive.google.com/uc?id=1cIg1jhBqCPKdrUGN46L8udL2pNI52Klu
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page