Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Vận Tải Hành Khách Công Cộng Bằng Xe Buýt Tại Thành Phố Hải Phòng Theo Hướng Bền Vững

Discussion in 'Tổ Chức & Quản Lý Vận Tải' started by quanh.bv, May 17, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-5-17_0-9-34.png
  * Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu chính của đề tài là hệ thống hóa lý luận về VTHKCC bằng xe buýt, xây dựng cơ sở lý luận về phát triển VTHKCC bằng xe buýt theo hướng bền vững, đánh giá đúng thực trạng phát triển VTHKCC bằng xe buýt tại TP. Hải Phòng theo hướng bền vững, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển VTHKCC bằng xe buýt theo hướng bền vững cho TP Hải Phòng.
  * Đối tượng nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận về phát triển VTHKCC bằng xe buýt theo hướng bền vững và thực trạng phát triển VTHKCC bằng xe buýt theo hướng bền vững trên địa bàn TP Hải Phòng.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Nguyễn Hữu Hà
  • Tác giả: Nguyễn Quang Thành
  • Số trang: 258
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Hàng hải Việt Nam 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=39361
  https://drive.google.com/file/d/19rxt8rRUyAp4onW5ry2Elh7AW-Zbw7Il
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page