Luận Văn Thạc Sĩ Phim Tài Liệu Về Đề Tài Động Vật Hoang Dã Của Lê Hoài Phương Và Nguyễn Mỹ Dzung

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Lịch Sử Và Phê Bình Điện Ảnh' started by nhandanglv123, Mar 28, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Phim Tài Liệu Về Đề Tài Động Vật Hoang Dã Của Lê Hoài Phương Và Nguyễn Mỹ Dzung - Tiếp Cận Từ Lý Thuyết Tác Giả
  Phim tài liệu về đề tài động vật hoang dã trên thế giới đã phát triển từ lâu và đã có rất nhiều chuyên gia ở các nước trên thế giới nghiên cứu, mở rộng thể loại này nhưng ở Việt Nam gần như chưa có bộ phim tài liệu nào về đề tài này được nghiên cứu, chỉ có một vài bài viết lẻ tẻ về vấn đề này. Ngay cả khi phim tài liệu độc lập đã tồn tại một thời gian dài tại Việt Nam nhưng cho tới nay vẫn có rất ít những đánh giá về loại phim này. Phim tài liệu về đề tài động vật hoang dã là dòng phim lấy các loài động vật hoang dã trong tự nhiên là đối tượng phản ánh. Thông qua việc phân tích cuộc sống của các loài động vật hoang dã và những tác động của con người đến tự nhiên, sẽ tìm hiểu được những vấn đề đang trở nên cấp bách như biến đổi khí hậu, thay đổi môi trường sinh thái và việc suy giảm số lượng các loài động vật hoang dã trên thế giới. Đây là vấn đề cấp bách “không thể làm ngơ” của xã hội Việt Nam nói riêng và các nước thế giới nói chung...
  • Luận văn thạc sĩ nghệ thuật
  • Chuyên ngành Lý luận lịch sử và Phê bình Điện ảnh - Truyền hình
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Gia Lâm
  • Tác giả: Bùi Phương Thanh
  • Số trang: 113
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65771
  https://drive.google.com/uc?id=1N2n3i6TFZoz2A6S5PJnHJHFgiyiUFnQI
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page