Luận Văn Thạc Sĩ Phim Tài Liệu Về Người Cao Tuổi Của Việt Nam Và Hàn Quốc Từ Góc Nhìn Tự Sự

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Lịch Sử Và Phê Bình Điện Ảnh' started by nhandanglv123, Jan 24, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Phim Tài Liệu Về Người Cao Tuổi Của Việt Nam Và Hàn Quốc Từ Góc Nhìn Tự Sự (Qua Hai Phim Mình Ơi - Việt Nam Và Mình Ơi Đừng Qua Sông - Hàn Quốc)
  Điện ảnh là loại hình nghệ thuật lớn của thế kỷ 20 và thế kỷ 21. Theo M.Jahn trong công trình Nhập môn phân tích phim theo trần thuật học 1 : “Phim là một hình thức trần thuật đa phương tiện dựa trên bản ghi âm thanh có tính vật lý và sự chuyển động của hình ảnh”. Từ năm 1895, khi những hình ảnh động đầu tiên được anh em nhà Lumière trình chiếu cho công chúng, đến hôm nay môn nghệ thuật thứ 7 đã tạo ra được ảnh hưởng phi thường và rộng khắp đối với công chúng toàn cầu. Vào cuối thế kỷ 19, khi điện ảnh mới được “phát minh”, việc những hình ảnh động xuất hiện trên màn ảnh được coi là một kỳ tích, thu hút mạnh mẽ hầu hết công chúng thời bấy giờ.
  • Luận văn thạc sĩ nghệ thuật
  • Chuyên ngành Lý luận lịch sử và Phê bình Điện ảnh - Truyền hình
  • Người hướng dẫn: TS. Hoàng Cẩm Giang
  • Tác giả: Ngô Quang Trí
  • Số trang: 89
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93225
  https://drive.google.com/uc?id=1lCTl7gMsY1Pswz3gOO1MQp-fQzvrBzl-
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page