Luận Án Tiến Sĩ Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Cho Đồng Bào Dân Tộc Thái Ở Tây Bắc Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Lý Luận Và Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật' started by quanh.bv, Mar 11, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luận án là tài liệu chuyên khảo đầu tiên ở nước ta nghiên cứu về phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Thái ở Tây Bắc Việt Nam một cách toàn diện, có hệ thống và có các điểm mới sau: Một là, đánh giá khái quát tình hình nghiên cứu đề tài, chỉ ra những kết quả đã được nghiên cứu và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. Hai là, xây dựng cơ sở lý luận về phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Thái ở Tây Bắc Việt Nam như: Khái niệm, đặc điểm, vai trò, và các yếu tố ảnh hưởng đến phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Thái ở Tây Bắc Việt Nam.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Đình Thắng TS. Đỗ Xuân Lân
  • Tác giả: Lò Châu Thỏa
  • Số trang: 218
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Luật Hà Nội 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=36637
  https://drive.google.com/uc?id=1gWEk4WoyepdcN995hpcX2j95FtxEDzNN
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page