Luận Án Tiến Sĩ Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Cho Ngư Dân Biển Ở Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Lý Luận Và Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật' started by quanh.bv, Oct 11, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-10-11_0-20-51.png
  Luận án là công trình nghiên cứu một cách toàn diện về hệ thống lý luận, thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện công tác Phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Kết quả nghiên cứu của Luận án có những đóng góp mới về khoa học cho chuyên ngành Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật như sau:
  1. Luận án đã xây dựng được khái niệm phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân biển; xác định rõ nội hàm, ngoại diên của những khái niệm này; xây dựng khung lý thuyết về Phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở Việt Nam; khái quát được các nội dung cơ bản về phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở Việt Nam và kinh nghiệm phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân biển trên thế giới đưa ra một số khuyến nghị, bài học cho Việt Nam.
  • Luận án tiến sĩ luật học
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Năm, PGS.TS Nguyễn Thị Hồi
  • Tác giả: Lý Nam Hải
  • Số trang: 195
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Luật Hà Nội 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=37969
  https://drive.google.com/uc?id=1qnk0GjJfk90h97akh_G1aJeCT77FXXJp
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jan 1, 2022

Share This Page