Luận Án Tiến Sĩ Phong Cách Cải Lương Bắc

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Sân Khấu' started by quanh.bv, Mar 11, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Có 7 yếu tố hình thành nên phong cách Cải lương Bắc (giai đoạn 1955-1985), đó là: đặc trưng văn hóa vùng châu thổ Bắc Bộ, sự giao lưu, tiếp biến văn hóa với các nước xã hội chủ nghĩa, hiện thực cách mạng xã hội chủ nghĩa và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ chế bao cấp, phương pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa, phương pháp sáng tạo của nghệ sĩ theo Thể hệ Stanislavski. Bảy yếu tố này có mối quan hệ thống nhất biện chứng với nhau.
  • Luận án tiến sĩ nghệ thuật
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Sân khấu
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Trí Trắc
  • Tác giả: Triệu Trung Kiên
  • Số trang: 150
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=36779
  https://drive.google.com/uc?id=1me8rqdtNDCpyBaoQA2T-90-D4sDt66t0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page