Luận Văn Thạc Sĩ Phong Cách Đạo Diễn Lâu Diệp Từ Góc Nhìn Lý Thuyết Tác Giả

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Lịch Sử Và Phê Bình Điện Ảnh' started by nhandanglv123, Aug 15, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Phong Cách Đạo Diễn Lâu Diệp Từ Góc Nhìn Lý Thuyết Tác Giả (Qua Ba Tác Phẩm - Sông Tô Châu, Di Hòa Viên, Phù Thành Mê Sự)
  “Khái niệm về tác giả là một thời điểm quan trọng trong quá trình cá nhân hóa trong lịch sử tư tưởng, tri thức, văn học, cũng như trong lịch sử triết học, khoa học.” Lý thuyết tác giả ra đời đã khẳng định vai trò sáng tạo trung tâm của đạo diễn. Qua tác phẩm điện ảnh, đạo diễn đã thể hiện quan điểm, cách nhìn, cách cảm nhận của họ về những vấn đề của cuộc sống đa diện. Xem xét điện ảnh Trung Quốc theo hướng tiếp cận từ phong cách tác giả mà cụ thể là một đạo diễn cá tính như Lâu Diệp có thể thấy được phần nào những yếu tố tổng quan của quá trình dịch chuyển tất yếu của lịch sử điện ảnh và khám phá những nét riêng, vẻ đẹp riêng của một nền văn hóa bản địa. Việc nghiên cứu tác phẩm của nhà làm phim này dưới góc nhìn lý thuyết tác giả để tìm ra những điểm tương đồng về phong cách là hướng nghiên cứu cần thiết, có tính thời sự để nhận diện, khẳng định những nỗ lực sáng tạo của người nghệ sĩ trong việc tạo ra những cách tân, tìm tòi trên cả phương diện nội dung lẫn kỹ thuật định hình một phong cách riêng không lẫn với các nhà làm phim khác.
  • Luận văn thạc sĩ nghệ thuật
  • Chuyên ngành Lý luận Lịch sử và Phê bình điện ảnh - truyền hình
  • Người hướng dẫn: TS. Hoàng Cẩm Giang
  • Tác giả: Lê Thị Thanh Loan
  • Số trang: 116
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63299
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page