Luận Văn Thạc Sĩ Phong Cách Đạo Diễn Phim Ký Sự Truyền Hình Của Trần Tuấn Hiệp

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Lịch Sử Và Phê Bình Điện Ảnh' started by nhandanglv123, Jan 25, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Phong Cách Đạo Diễn Phim Ký Sự Truyền Hình Của Trần Tuấn Hiệp (Qua Ký Sự Biên Phòng, Ký Sự Biển Đảo, Ký Sự Mùa Thu Vàng)
  Nghiên cứu về phong cách đạo diễn phim ký sự truyền hình của Trần Tuấn Hiệp trong một số phim tiêu biểu của ông sẽ góp phần tổng kết bước đầu về quá trình làm phim ký sự truyền hình của Trần Tuấn Hiệp, đóng góp vào kho tàng lý luận về phim tài liệu ký sự truyền hình nói riêng và nâng cao chất lượng nghệ thuật của phim ký sự truyền hình Việt Nam nói chung. Chính vì vậy học viên nhận thấy rằng đây là một đề tài thiết thực, mới mẻ, mang tính lý luận và có tính thực tiễn .
  • Luận văn thạc sĩ nghệ thuật
  • Chuyên ngành Lý luận lịch sử và Phê bình Điện ảnh - Truyền hình
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Vũ Ngọc Thanh
  • Tác giả: Trương Văn Trí
  • Số trang: 84
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/98111
  https://drive.google.com/uc?id=1_YITEe_moPVo-sSlZyqxe5SGnaf9cBbX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page