Luận Án Tiến Sĩ Phòng, Chống Tự Diễn Biến, Tự Chuyển Hóa Trong Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Của Thành Phố

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Tác Tư Tưởng' started by quanh.bv, Nov 20, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phòng, Chống Tự Diễn Biến, Tự Chuyển Hóa Trong Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Của Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay
  Luận án làm rõ khái niệm, nguồn gốc và cụ thể hóa các biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ CB, CC cấp xã. Đặc biệt, đề tài đã làm rõ được chủ thể, nội dung, phương thức phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ CB, CC cấp xã. Trên cơ sở nội dung, phương thức phòng, chống đã xác định, luận án đã khảo sát làm rõ thành tựu, hạn chế và những vấn đề đặt ra đối với công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ CB, CC cấp xã ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, đáng chú ý là: Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền chưa theo kịp yêu cầu; nội dung, phương thức phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chưa phù hợp với tính chất phức tạp ở địa bàn TP Hồ Chí Minh; phẩm chất, năng lực của đội ngũ CB, CC cấp xã chưa đủ khả năng miễn nhiễm với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và sự chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn Thành phố ngày càng mạnh mẽ đến bản lĩnh chính trị của đội ngũ CB, CC cấp xã.
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Công tác tư tưởng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS. Trương Ngọc Nam, TS. Lương Ngọc Vĩnh
  • Tác giả: Trần Hải Hà
  • Số trang: 208
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=36105
  https://drive.google.com/uc?id=1yDuouOaQRf76humLo64bxWebgDTKaCgX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page