Luận Văn Thạc Sĩ Phong Trào Đấu Tranh Đòi Quyền Tham Chính Của Phụ Nữ Ở Nhật Bản Từ Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai

Discussion in 'Chuyên Ngành Châu Á Học' started by nhandang123, Mar 17, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Phong Trào Đấu Tranh Đòi Quyền Tham Chính Của Phụ Nữ Ở Nhật Bản Từ Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (1945) Đến Nay
  Những năm gần đây nghiên cứu về giới và những tác động của vấn đề này đối với sự phát triển của mọi mặt trong xã hội đã trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của không chỉ các nhà khoa học mà cả rất nhiều các nhà hoạch định chính sách trên thế giới. Tiến trình phát triển xã hội loài người đã chứng minh, bất kỳ sự phân biệt đối xử nào về giới cũng đều cản trở tới sự phát triển bền vững và dễ tạo nên những xung đột xã hội. Vì vậy, hướng tới mục tiêu bình đẳng giới và nâng cao vị thế, vai trò phụ nữ, tạo điều kiện cho họ tham gia vào hoạt động chính trị và công tác lãnh đạo, quản lý là vấn đề hết sức cần thiết cho sự phát triển xã hội.
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Châu Á Học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thị Thu Giang
  • Tác giả: Phạm Thị Phương Minh
  • Số trang: 109
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 2015
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1059715
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited by a moderator: Oct 15, 2017

Share This Page